Nr
315/2021
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego
Data podpisania
2021-05-26
Data wejścia w życie
2021-05-26
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 68 KB]
Publikacja: 26 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)