Nr
319/2021
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2021-05-27
Data wejścia w życie
2021-05-27
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 59 KB]
Publikacja: 2 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)