Nr
324/2021
Dotyczy
odwołania Pani Justyny Pieczki ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku
Data podpisania
2021-05-31
Data wejścia w życie
2021-05-31
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 57 KB]
Publikacja: 2 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)