Nr
326/2021
Dotyczy
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku
Data podpisania
2021-06-01
Data wejścia w życie
2021-06-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 102 KB]
Publikacja: 2 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)