Nr
325/2021
Dotyczy
udzielenia Towarzystwu Sportowemu ROW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Energetyków 83, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Data podpisania
2021-05-31
Data wejścia w życie
2021-05-31
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 2 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)