Nr
329/2021
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Data podpisania
2021-06-02
Data wejścia w życie
2021-06-02
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik do zarządzenia [rtf - 54 KB]
zarządzenie [rtf - 67 KB]
Publikacja: 7 czerwca 2021 r. Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)