Nr
333/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Data podpisania
2021-06-02
Data wejścia w życie
2021-06-02
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 79 KB]
Publikacja: 7 czerwca 2021 r. Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)