Nr
340/2021
Dotyczy
wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów wytworzonych w Urzędzie zawierających informacje niejawne oraz ich brakowania
Data podpisania
2021-06-08
Data wejścia w życie
2021-06-08
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 142 KB]
Publikacja: 9 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)