Nr
336/2021
Dotyczy
w sprawie udzielenia Miejskiej Orkiestrze Dętej „Rybnik” z siedzibą w Rybniku przy ul. Barbary 23, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Data podpisania
2021-06-07
Data wejścia w życie
2021-06-07
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 9 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)