Nr
341/2021
Dotyczy
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach
Data podpisania
2021-06-08
Data wejścia w życie
2021-06-08
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Publikacja: 10 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)