Nr
343/2021
Dotyczy
udzielenia Kółku Rolniczemu w Rybniku-Popielowie z siedzibą w Rybniku przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Data podpisania
2021-06-09
Data wejścia w życie
2021-06-09
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 10 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)