Nr
344/2021
Dotyczy
ogłoszenia drugiego konkursu na realizację w 2021 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Data podpisania
2021-06-09
Data wejścia w życie
2021-06-09
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Publikacja: 10 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)