Nr
346/2021
Dotyczy
zamiany nieruchomości
Data podpisania
2021-06-09
Data wejścia w życie
2021-06-09
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 56 KB]
Publikacja: 14 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)