Nr
339/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023
Data podpisania
2021-06-08
Data wejścia w życie
2021-06-08
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 54 KB]
zarządzenie [rtf - 71 KB]
Publikacja: 14 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)