Nr
357/2021
Dotyczy
udzielenia Stowarzyszeniu Zabytkowej Kopalni „Ignacy” z siedzibą w Rybniku przy ul. Mościckiego 3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Data podpisania
2021-06-15
Data wejścia w życie
2021-06-15
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 17 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)