Nr
364/2021
Dotyczy
zasad korzystania z samochodów służbowych Urzędu Miasta
Data podpisania
2021-06-17
Data wejścia w życie
2021-07-01
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 18 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)