Nr
370/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2021/2022 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej
Data podpisania
2021-06-17
Data wejścia w życie
2021-06-17
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 38 KB]
Publikacja: 23 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)