Nr
368/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku
Data podpisania
2021-06-17
Data wejścia w życie
2021-06-17
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 39 KB]
Publikacja: 23 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)