Nr
374/2021
Dotyczy
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku
Data podpisania
2021-06-21
Data wejścia w życie
2021-06-21
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 24 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)