Nr
382/2021
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem towarzyszących robót ogólnobudowlanych w ramach zadania pn. „Ochotnicza Straż Pożarna, dzielnica Chwałowice; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą źródła ciepła (wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy)”
Data podpisania
2021-06-24
Data wejścia w życie
2021-06-24
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 63 KB]
Publikacja: 25 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)