Nr
383/2021
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika
Data podpisania
2021-06-24
Data wejścia w życie
2021-06-24
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 60 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 25 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)