Nr
376/2021
Dotyczy
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw przekształceń modelu organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-06-22
Data wejścia w życie
2021-06-22
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 90 KB]
Publikacja: 25 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)