Nr
398/2021
Dotyczy
ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2021-06-30
Data wejścia w życie
2021-07-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 69 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 30 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)