Nr
395/2021
Dotyczy
przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach udziału w projekcie pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Data podpisania
2021-06-29
Data wejścia w życie
2021-06-29
Przygotował
Ek
Klasyfikacja tematyczna
Ochrona środowiska
Dokument
Publikacja: 1 lipca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)