Nr
401/2021
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa siłowni terenowej na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szybowcowej w Rybniku w dz. Gotartowice, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach Budżetu Obywatelskiego pn: „Siłownia na wolnym powietrzu”
Data podpisania
2021-06-30
Data wejścia w życie
2021-06-30
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 70 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 1 lipca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 7 lipca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)