Nr
403/2021
Dotyczy
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 398/2021 Prezydenta Miasta rybnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Rybnik.
Data podpisania
2021-07-05
Data wejścia w życie
2021-07-05
Przygotował
K
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 9 lipca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)