Nr
405/2021
Dotyczy
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku
Data podpisania
2021-07-07
Data wejścia w życie
2021-07-07
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 57 KB]
Publikacja: 12 lipca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)