Nr
412/2021
Dotyczy
powierzenia stanowiska dyrektora placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2021-07-09
Data wejścia w życie
2021-07-09
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 67 KB]
Publikacja: 16 lipca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)