Nr
421/2021
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2021-07-15
Data wejścia w życie
2021-07-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 62 KB]
Publikacja: 19 lipca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)