Nr
414/2021
Dotyczy
podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Data podpisania
2021-07-13
Data wejścia w życie
2021-07-13
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 80 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 353/2021 z dnia 15 czerwca 2021
    podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Publikacja: 20 lipca 2021 r. Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)