Nr
427/2021
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2021
Data podpisania
2021-07-19
Data wejścia w życie
2021-07-19
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 71 KB]
Publikacja: 20 lipca 2021 r. Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)