Nr
439/2021
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2021
Data podpisania
2021-07-19
Data wejścia w życie
2021-07-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 67 KB]
Publikacja: 21 lipca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)