Nr
434/2021
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2021
Data podpisania
2021-07-19
Data wejścia w życie
2021-07-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 66 KB]
Publikacja: 21 lipca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)