Nr
433/2021
Dotyczy
powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy
Data podpisania
2021-07-19
Data wejścia w życie
2021-07-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 22 lipca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)