Nr
458/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7026 S ulicy Oskara Kolberga poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika
Data podpisania
2021-07-26
Data wejścia w życie
2021-07-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka Załącznik [docx - 15 KB]
zarządzenie [rtf - 68 KB]
Publikacja: 26 lipca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)