Nr
453/2021
Dotyczy
rozpatrzenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Data podpisania
2021-07-22
Data wejścia w życie
2021-07-22
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Publikacja: 27 lipca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)