Nr
464/2021
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2021
Data podpisania
2021-07-27
Data wejścia w życie
2021-07-27
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 73 KB]
Publikacja: 29 lipca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)