Nr
445/2021
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Roboty budowlane w placówkach edukacyjnych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Szkoła Podstawowa nr 18 dz. Boguszowice Osiedle – przebudowa kotłowni węglowej na gazową Zadanie nr 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 dz. Ochojec – przebudowa kotłowni olejowej na gazową w ramach zadania pod nazwą: „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”
Data podpisania
2021-07-21
Data wejścia w życie
2021-07-21
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 59 KB]
Publikacja: 29 lipca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)