Nr
483/2021
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.49.2021
Data podpisania
2021-07-28
Data wejścia w życie
2021-07-28
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 75 KB]
Publikacja: 2 sierpnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)