Nr
480/2021
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.46.2021
Data podpisania
2021-07-28
Data wejścia w życie
2021-07-28
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 74 KB]
Publikacja: 2 sierpnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 2 sierpnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)