Nr
478/2021
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.44.2021
Data podpisania
2021-07-28
Data wejścia w życie
2021-07-28
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 74 KB]
Publikacja: 3 sierpnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)