Nr
415/2021
Dotyczy
odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postepowania w sprawach o zamówienie publiczne
Data podpisania
2021-07-13
Data wejścia w życie
2021-07-13
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 59 KB]
Publikacja: 3 sierpnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)