Nr
501/2021
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2021-08-11
Data wejścia w życie
2021-08-11
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 16 sierpnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)