Nr
514/2021
Dotyczy
weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu Gminy
Data podpisania
2021-08-19
Data wejścia w życie
2021-08-19
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 87 KB]
Publikacja: 26 sierpnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)