Nr
529/2021
Dotyczy
powierzenia Pani Elżbiecie Ciwis – nauczycielowi Przedszkola nr 15 w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku
Data podpisania
2021-08-24
Data wejścia w życie
2021-09-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 27 sierpnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)