Nr
537/2021
Dotyczy
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2021 roku
Data podpisania
2021-08-30
Data wejścia w życie
2021-08-30
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Zmieniające zarządzenia
  • 584/2021 z dnia 16 września 2021
    zmiany zarządzenia nr 537/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2021 roku
Publikacja: 31 sierpnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)