Nr
545/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Data podpisania
2021-09-03
Data wejścia w życie
2021-09-03
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Załącznik [docx - 12 KB]
zarządzenie [rtf - 73 KB]
Publikacja: 3 września 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)