Nr
517/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości
Data podpisania
2021-08-19
Data wejścia w życie
2021-08-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 76 KB]
Publikacja: 6 września 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)