Nr
541/2021
Dotyczy
nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Data podpisania
2021-08-31
Data wejścia w życie
2021-08-31
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 6 września 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)