Nr
546/2021
Dotyczy
udzielenia Młodzieżowemu Klubowi Mini Żużlowemu „Rybki” Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Hałdą 37A, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Data podpisania
2021-09-03
Data wejścia w życie
2021-09-03
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 66 KB]
Publikacja: 7 września 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)